A N N A – C L A R A

Yoga är för mig den fasta punkten som får livets olika delar att samspela. I det prestationsinriktade och stresspräglade samhälle vi lever i idag så är jag helt övertygad om att varje stund på yogamattan är värdefull för vår hälsa på alla plan. Jag är en elitidrottande skidskytt som studerar Hälsovägledning vid LTU. I min yogaundervisning försöker jag använda mig av min erfarenhet och kunskap inom träning och rörelse utifrån ett hälsofrämjande och holistiskt perspektiv.

Our goal in life is not to become perfect: our goal is to become whole.