A N N A

Anna Furu
– Theravada: Vipassana
– Zen: Zazen, Kinhin
– Mahayana: Samatha

Anna har mediterat regelbundet i 15 år och dagligen de senaste 12, något som har
tagit henne på en inre resa där hon konstant fortsätter att fördjupa relationen med sig själv och sina medmänniskor.
Med ledord som acceptans och medkänsla och utifrån sin bakgrund som lärare delar hon med sig av sin erfarenhet och vägleder andra som vill söka sig inåt och finna större självkännedom, samt öva sig på att möta livet och sig själva precis som de är, i varje ögonblick. Hon vill även ge verktyg för att använda mindfulness i vardagen och för att bli bättre på att ta in goda upplevelser som stärker oss.

Annas undervisning baseras till stor del på den buddhistiska traditionen, där det vi
ofta kallar Mindfulness föddes och utvecklades.

”Vårt samhälle kännetecknas idag av ett högt tempo och höga krav på individen, från många olika håll. Meditation är en uråldrig metod som använts inom de flesta andliga traditioner för att finna lugn, frid och fokus. Hur kan vi använda meditation för att bli bättre på att möta oss själva och livet, precis som det är just nu? Hur kan vi finna lugn och balans i en krävande och intensiv vardag? Hur kan vi bli bättre på att välja att fokusera på det som ger oss kraft, samtidigt som vi accepterar livet som det är?
Stress och lidande uppstår ofta när vi kämpar emot nuet och våra upplevelser. Men genom att rikta fokus mot andningen och kroppen kan vi komma tillbaka till nuet. Och med hjälp av självmedkänsla och uppmärksamhet kan vi förstå och acceptera våra upplevelser, oss själva och livet som det är i varje stund. Vi kan även välja att riktavårt fokus mot upplevelser som stärker oss och ger energi samt lära oss att ta in dessa till fullo. Detta lugnar vårt nervsystem och vårt sinne samt möjliggör inre frid och tillfredsställelse.

Under meditationsklasserna i höst utforskar vi grunderna för mindfulnessmeditation:
Andning, Kroppsmedvetenhet och Acceptans av våra upplevelser. Vi använder även
mindfulness för att ta in upplevelser som stärker oss mer på djupet, istället för att
bara låta dem glida oss förbi. Målet är att du som deltagare ska få en andningspaus i vardagen och tekniker för att själv kunna återfinna lugnet.”  -Anna