A S H T A N G A Y O G A

MÅNDAGAR 17:10 – 18 ASHTANGA NYBÖRJARE 18 – 19:30 ASSISTERAD MYSORE ONSDAGAR 17:10 – 18:10 ASHTANGA FORTSÄTTNING 18:10 – 19:30 ASSISTERAD MYSORE

Måndagar introduktion i Ashtangayogans metod – Solhälsningar, Stående & Kortare avslutande. Onsdagar Snabbare flöde. Solhälsningar, Stående, Några sittande & Alla avslutande.