E M M A

Ni har tur som får Emma som lärare. Emma har varit med sedan jag började undervisa och även om jag inte kan ta åt mig äran för den disciplin och kontinuitet som Emma har dedikerat sin praktik så är jag ändå glad att få ha varit den som fick initiera en erfaren yogasjäl i Ashtangayogans metod. Emma sätter namn och form på kunskapen som vi alla har medfött. Kanske öppnar hon dörren för dig om du låter henne…..

Namasté /Helena