E R I K A

Erika är Yoga Alliance och RYT 200hr registrerad i Hot Power Vinyasa Yoga enl. Fred Bush sedan hon avslutatde sin TT i Lima, Peru i maj 2015.

Erika har praktiserat yoga i över tio år när hon började vid SwaSthya Yoga tillsammans med Master DeRose där hon fann sin yogaväg i Power Yoga.

Erika’s filosofi som lärare inkluderar variationer som tillåter alla kroppsammansättningar att att praktisera yogapositioner på ett säkert sätt samtidigt som eleven utmanas att bygga styrka, rörlighet och balans.

Triva Erika:
Favoritmantra: Mangala: Lokah Samastah Sukhino Bhavantu – May all beings be happy and free.

Favoritcitat: “You will only understand the world when you understand yourself. This journey of self-discovery is known as Yoga” – Swami Poornananda

Favoritasana: Ashtavakrasana

How do I define yoga? Chitta Vritti Nirodah, Patanjali’s Yoga Sutra 1.2  “the unscrambling of the scrambled mind”