N Y B Ö R J A R K U R S – 5 V E C K O R

VAD: NYBÖRJARINTRO 5 tillfällen NÄR: Onsdagar 3/1-31/1 TID: 17:10-18:20