P O W E R-Y O G A

DAG: Lördagar TID: 09:30-10:45 DATUM: 17-07-01 – 17-08-12 TILLFÄLLEN: 7

 

1gg 180:- 4 gg 600:- eller lyxiga sommarpriset 950:- för alla 7 gånger.

Observera att klasserna kommer att hållas på engelska men inte kommer att vara svåra att ta till sig för den som känner sig osäker på sin engelska.

Power Yoga är en dynamisk och energigivande yogaform som har sitt ursprung i Ashtangayogans metod. Den som praktiserar Power Yoga kommer under en klass genom andning knyta samman yogasana (positioner) i ett flöde av kraftfulla rörelser. Power Yoga har många av Ashtanga Yogans kvaliteér och fördelar så som att skapa en inre hetta, ökad stamina, styrka och rörlighet men även stressreduktion och interoception.

Till skilllnad från Ashtanga Yogans satta sekvenser bygger Power Yoga på att läraren sätter samman sina egna sekvenser som alltså kan variera från klass till klass eller från grupp till grupp.

Power Yoga praktiseras i bland i uppvärmda rum och dessa klasser benämns då som ‘Hot Power Yoga.’