Kraften Bakom Yoga av Petri

Nu säljer vi Petri's fina bok på I AM YOGA Petri's bok är den enda svenska boken om Ashtangayoga och en av de absolut bästa när det kommer till ordningen på Vinyasorna. Dessutom är den en fin överblick av Ashtangans alla delar och tar upp filosofin och traditionen på ett väldigt lättfattligt sätt. Ett måste [...]