EFFEKTEN AV SOLLJUS

Solen är viktig på så många sätt. Faktiskt så påverkar den vår mentala hälsa på ett kraftfullt sätt. Solljus framkallar en koordinerad hormonell adaption som påverkar både sympatisk- och parasympatisk aktivitet. Solljus är det viktigaste stimulus vår cirkadiska rytm och vår biologiska klocka har.