~När Helena guidar eleverna in i ashtangans värld gör hon det med stor närvaro och personlighet. Hon skapar en känsla av acceptans och ser varje elev på deras nivå. Hon ger alla individuell vägledning med fingertoppskänsla. Den känsla hon förmedlar i rummet är sinnesnärvaro vilket är en av de viktigaste ingredienserna i Yogan. Helena är fokuserad och ger mycket assisteringar och sist men inte minst finns även humor med i hennes klasser!~