~Yogan är en helt ny värld för mig och du har fått mig att känna mig välkommen och att jag inte vill vara utan yoga. Jag uppskattar att du på ett engagerat sätt fått mig att utmana mig själv men inte pressat mig. Även om klassen varit stor har jag upplevt att du har hjälpt alla och anpassat dig efter respektive persons förutsättningar. Jag är bara i början av min resa och det känns självklart att jag följer med dig var du än beslutar att fortsätta att undervisa~