A K T U E L L T

Här får du sammanfattningar av vad som är aktuellt i studion. Vill du ha mer information så kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter under ’K O N T A K T’
Läs gärna mer om kurser och evenemang på flikarna under denna.