Email

info@iamyogalulea.com

 ~ Devotion, Dedication, Discipline and Determination ~

Ashtangayoga är den medvetna ansträngningen i att träna sinnen och intellektet att vara fokuserade genom att kontrollera kroppen, andningen och hjärnan i ett enda välbalanserat ögonblick.
Yoga handlar förvisso om att tänja och stärka – mer ditt intellekt mer än din fysik. Du blir ombedd att utmana de förutfattade meningar du har om dig själv, din kropp, din identitet och din omvärld. Att praktisera yoga skapar en reell och livslång förändring hos utövaren.

De fysiska positionerna resulterar i en renare och helare kropp men missta inte yoga för en fysisk eller idrottslig akivitet. Yoga är en uppsättning tekniker i kroppskännedom och självutveckling med målsättningen att frigöra ditt medvetande från gamla tankemönster och vanemässigt beteende. Smidiga muskler och en ungdomligare kropp är bara en biprodukt av arbetet du utför för att väcka din fulla potential.

När Ashtangayoga praktiseras i sin korrekta sekventiella ordning orienteras du till ett återupptäckande av din kapacitet och dina resurser på alla nivåer av medvetande – fysiskt, psykiskt och spirituellt. Genom träningen av korrekt andning, positioner samt fokuseringspunkter tar du kontroll över sinnena och utvecklar en väsentlig självkännedom. Upprätthåller du disciplinen med regelbundenhet och hängivenhet kommer du uppleva en dramatisk ökning av energi, klarhet och välbefinnande.

Ashtangayoga undervisas vanligtvis på följande sätt:

1.  Du börjar lära dig metoden och får en uppfattning om hur systemet fungerar. Positionerna, andningen och fokuseringspunkter. Sekvensen av rörelser börjar memoreras.
2.  Du har lärt dig lite av sekvensen utantill men övar på den på ledd klass där läraren räknar upp ordningen på rörelserna.
3.  Så snart sekvensen av rörelser sitter något sånär börjar du praktisera rörelserna efter din egen andning utan att en lärare räknar upp ordningen på dom. Läraren kan ge individuella fysiska visuella och verbala assisteringar/instruktioner, detta kallas Mysorestyle.